X Close
X

Veg Shammi Kabab


Our Menu

150 /
  • Veg Tandoori Starter

    Veg Tandoori Starter

Raj Nandini Restaurant & Banquet offer Veg Shammi Kabab at Rs. 150/- in Gorakhpur.